ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโซล่าเซลล์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโซล่าเซลล์

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโซล่าเซลล์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ประกาศเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖

  1. กล้องวงจรปิด ๑ ระบบ รวม ๓๒ กล้อง พร้อมเครื่องบันทึก NVR รวมค่าติดตั้ง

เอกสารรายละเอียด >>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖ กล้องวงจรปิด ๑ ระบบ รวม ๓๒ กล้อง พร้อมเครื่องบันทึก NVR รวมค่าติดตั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน3รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร>>> ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ