| โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี

| บริการสำหรับผู้ป่วย ดูแลผู้เข้ารับบริการ ประดุจญาติมิตร โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วย
ดูแลผู้ป่วยโดยพยาบาลที่มีประการณ์

| ห้องพักพิเศษ VIP

รายละเอียดภายในห้องพิเศษ VIP

รายละเอียดดังนี้

฿1600/Day
  • ห้องพิเศษหลวงพ่อคลาย
  • อาหาร 3 มื้อ เช้า เที่ยง เย็น
  • ญาติสามารถจองให้ได้

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพิเศษ VIP

| ห้องพักพิเศษ

รายละเอียดภายในห้องพักพิเศษ

รายละเอียดดังนี้

฿1200/Day
  • ห้องพิเศษตึกศัลยกรรม
  • อาหาร 3 มื้อ เช้า เที่ยง เย็น
  • ญาติสามารถจองให้ได้

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพิเศษ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

76 หมู่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

LOCATION ON MAP