โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

79 หมู่ที่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

LOCATION ON MAP