การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT)

This is front side content.

การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT)

This is back side content.

INFOGRAPHIC SLA

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี่

5 ห้าม 3 ต้อง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี่

บันทึกข้อความประกาศ SLA

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี่

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวสารประจำวัน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

76 หมู่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

LOCATION ON MAP