🏥โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี                

☎ ติดต่อที่  077-379-131

🚑76 หมู่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

LOCATION ON MAP