ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ระยะเวลา ๕ เดือน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ระยะเวลา ๕ เดือน

เอกสารแนบ>>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ระยะเวลา ๕ เดือน