ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร>>>ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโซล่าเซลล์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโซล่าเซลล์

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโซล่าเซลล์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ประกาศเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ