ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ (e-bidding).

รายละเอียดดังแนบ

https://drive.google.com/file/d/0B9M8kv78ph2DbXlzSE1ybktnMEU/view?usp=sharing