โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา 3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2560 ถึง 23 มิถุนายน 2560 (16.00 น.) ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์