โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายแพทย์แสงจันทร์ หทัยวสีวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ บุคลากรจากโรงพยาบาลปัตตานี ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ห้องประชุมท่าทอง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:46 น.)