ติดต่อผู้อำนวยการ

หากท่านมีข้อแนะนำ ติ-ชม ประการใด เกี่ยวกับการให้การบริการของโรงพยาบาล หรือมีเรื่องที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
โดยตรง ท่านสามารถส่งข้อความถึงท่านผู้อำนวยการได้โดยตรง เพื่อการแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กรณีที่เป็นข้อร้องเรียน กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล และช่องทางในการติดต่อกลับ หากท่านไม่ได้กรอกข้อความดังกล่าว
เราจะถือว่าข้อมูลนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้อร้องเรียนได้
ท่านสามารถกรอกข้อความลงในช่องข้างล่างนี้
ชื่อ - นามสกุล :
กรุณาใส่ E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับ :