คลังความรู้สุขภาพ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

คลังสื่อสุขภาพ
ปี2564
คลังสื่อสุขภาพ
ปี2563

แผ่นพับเรื่อง บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

 

แผ่นพับเรื่อง ธาลัสซีเมีย

 

แผ่นพับเรื่อง อุจจาระร่วง

 

แผ่นพับเรื่อง ความดันโลหิตสูง

 

แผ่นพับเรื่อง กล่องโฟม

 

แผ่นพับเรื่อง ซิกา

แผ่นพับเรื่อง บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

 

แผ่นพับเรื่อง ธาลัสซีเมีย

 

แผ่นพับเรื่อง อุจจาระร่วง

 

แผ่นพับเรื่อง ความดันโลหิตสูง

 

แผ่นพับเรื่อง กล่องโฟม

 

แผ่นพับเรื่อง ซิกา

แผ่นพับเรื่อง บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

 

แผ่นพับเรื่อง ธาลัสซีเมีย

แผ่นพับเรื่อง อุจจาระร่วง

 

แผ่นพับเรื่อง ความดันโลหิตสูง

แผ่นพับเรื่อง กล่องโฟม

 

แผ่นพับเรื่อง ซิกา