แผ่นพับเรื่อง บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

 

แผ่นพับเรื่อง ธาลัสซีเมีย

แผ่นพับเรื่อง อุจจาระร่วง

 

แผ่นพับเรื่อง ความดันโลหิตสูง

แผ่นพับเรื่อง กล่องโฟม

 

แผ่นพับเรื่อง ซิกา