ช่องทางการติดต่อ

 

76 หมู่ 9 ถนน สุราษฎร์-นครศรีฯ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 077-379131-2   โทรสาร : 077-379138