บริการออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

HA Standard HA_มาตรฐานใหม่

คลิกเปิด>>>HA Standard 4th มาตรฐานใหม่

แบบฟอร์มเวชระเบียน

HA Standard HA_มาตรฐานเก่า

คลิกเปิด>> HA Standard_58_ มาตรฐานเก่า2556 เล่มสีเหลือง

Scoring Guideline HA

Patient Safety Goals 2018

เอกสาร> Patient Safety Goals 2018

เอกสาร> Personnal Safety Goals 2018

 

THIP KPI DICTIONARY

เอกสาร> KIPDictionary2018

เอกสาร> THIP KPI DICTIONARY 2019

เอกสาร> THIP KPI DICTIONARY 2020