โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi Detector Tomography) ขนาด ๖๔ สไลด์ จำนวน๑ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi Detector Tomography) ขนาด ๖๔ สไลด์ จำนวน๑ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Tags: No tags

Comments are closed.