โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MultiDetector Tomography) ขนาด ๖๔ สไลด์ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MultiDetector Tomography) ขนาด ๖๔ สไลด์ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Tags: No tags

Comments are closed.