โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน๔เครื่องต่อเดือน และเช่าเครื่อง Printer จำนวน ๒๑ เครื่องต่อเดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน๔เครื่องต่อเดือน และเช่าเครื่อง Printer จำนวน ๒๑ เครื่องต่อเดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Tags: No tags

Comments are closed.