โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 

Tags: No tags

Comments are closed.