โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโปรแกรม BMS-HOSxP XE จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโปรแกรม BMS-HOSxP XE จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Tags: No tags

Comments are closed.