โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags: No tags

Comments are closed.