โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags: No tags

Comments are closed.