โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔

 

เอกสารแนบ >>> เอกสารประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔

 

Tags: No tags

Comments are closed.