โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา
Tags: No tags

Comments are closed.