โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน ๑ อัตรา
🚑 ขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการประจำ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
Tags: No tags

Comments are closed.