โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน ๑ อัตรา
🚑 สอบคัดเลือกวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพลายวาส ชั้น2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
Tags: No tags

Comments are closed.