โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ๓ พื้นที่ ๓๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ๓ พื้นที่ ๓๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะงานปรับปรุงห้องและระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องผ่าตัด๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบปรับปรุงห้องและระบบปรับอากาศ

ประกาศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

Tags: No tags

Comments are closed.