โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

รายละเอียด

๑.กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.แนวทางการส่งผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.ใบสมัคร ประชุมวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Tags: No tags

Comments are closed.