โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ

Tags: No tags

Comments are closed.