โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน ๔ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ๔ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

Comments

comments

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *