ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปัตตานี

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายแพทย์แสงจันทร์ หทัยวสีวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ บุคลากรจากโรงพยาบาลปัตตานี ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมท่าทอง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

Tags: No tags