โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารแนบ

 

8,201 total views, no views today

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้าย,รั้ว,ฟุตบาท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้าย,รั้ว,ฟุตบาท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

2,043 total views, no views today

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้าย,รั้ว,ฟุตบาท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้าย,รั้ว,ฟุตบาท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒