• วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • Patient Safety Goal
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทุติยภูมิคุณภาพ   ที่เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ   ภายในปี 2564

พันธกิจ
 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลางให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
 2. การบริหารความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหา สุขภาพและภัยคุกคาม
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
Patient Safety Goal
 1. Safety Surgery : อุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน/ผิดข้าง/ผิดตำแหน่ง
 2. Infection Control : ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 3. Medication Safety : ลดความคลาดเคลื่อนทางยา
 4. Patient Identification : ระบุตัวผู้ใช้บริการถูกต้อง
 5. Line/Tube/Catheter : อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วย  หายใจใน ICU
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประกวดราคา
 • เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (M๖ ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าและตำแหน่งพนักงานเรียกเก็บเงิน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนายช่างโยธา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำร ...
อ่านเพิ่มเติม

 

เพิ่มเติม..

ข่าวประกวดราคา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (M๖ ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( ...
อ่านเพิ่มเติม

 

เพิ่มเติม...

เอกสารเผยแพร่